Apurahat eläinkokeiden vaihtoehdoille

Vaihtoehtoapurahat

Tukea myönnetään hankkeille, joilla pyritään eläinkokeita korvaavien tai koe-eläinten hyvinvointia lisäävien menetelmien käyttöönottoon tutkimuksessa, testauksessa ja opetuksessa. Etusija annetaan innovatiivisille hankkeille, joissa keskitytään vaihtoehtojen etsimiseen eläinsuojelullisesti ongelmallisimmille kokeille. Myös aiheeseen liittyville humanistisille tutkimuksille ja opiskelijatöille voidaan myöntää apurahoja. Apurahat eläinkokeiden vaihtoehdoille julistetaan avoimiksi yleensä keväisin.
Hakeminen: 
Hakemuksen on sisällettävä hakulomake, tutkimussuunnitelma, tutkimussuunnitelman lyhennelmä (1-2 s.). Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi perustelut tutkimuksen merkityksestä eläinkokeiden vähentämisessä sekä rahoitussuunnitelma.  Hakulomakkeet ja ohjeet alla olevista linkeistä. Hakemukset toimitetaan säätiölle sähköisesti yhtenä tiedostona osoitteseen jvws(at)jvws.org.
 1.4.2016 mennessä

Tietoa tutkijoille

 

Apurahaa lääkkeiden ja kemikaalien maksatoksisuuden solutestin kehittämiseen

 

Juliana von Wendtin säätiö myönsi vuoden 2016 apurahan Marika Mannerströmille ihmissolupohjaisen testimenetelmän kehittämiseen. FL Marika Mannerström työskentelee Tampereen yliopiston FICAM –keskuksessa, jossa kehitetään vaihtoehtoisia tutkimusmenetelmiä eläinkokeille.

 

Suun kautta kehoon tulevat aineet kuten lääkkeet, ruoan lisäaineet ja torjunta-ainejäämät prosessoidaan maksassa ennen niiden jakautumista elimistöön. Maksan hajotustyön seurauksena turvallinenkin aine voi muuntua ihmiselle vaaralliseen muotoon. Tällaiset hajoamistuotteet ovat tärkein syy lääkkeiden aiheuttamiin haittavaikutuksiin, ja sen vuoksi ne on syytä tuntea.

 

Maksametaboliatestin puute on merkittävä este in vitro toksisuustestien laajemmalle hyväksynnälle. Viranomaiset vaativat edelleen eläinkokeita lääkemetaboliittien selvittämiseksi, vaikka maksan toiminta eroaa ihmisen ja eläinten välillä. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää ihmisen soluihin perustuva testi, jonka avulla maksan toiminnan vaikutus kyetään ennakoimaan.

 

Hankkeen lopullisena tavoitteena on saada validoitu ja viranomaisten hyväksymä testimenetelmä osaksi in vitro testimenetelmäpatteristoa, jolla kemikaalien ja niiden metaboliittien toksisuus voitaisiin selvittää riittävästi jo varhaisessa tuotekehitysvaiheessa ja ilman eläinkokeita. Valittu lähestymistapa ei edellytä hajoamistuotteiden tunnistamista, jotta niiden myrkyllisyyttä voidaan selvittää.

 

Tutkimus suoritetaan Suomen vaihtoehtomenetelmä keskuksessa FICAMissä, Tampereella. FICAM kehittää, optimoi ja validoi ihmissolujen käyttöön perustuvia kudos- ja elinmalleja. Mannerströmille myönnetty apuraha on suuruudeltaan 13 000 euroa.

 

Lisätietoja:

Marika Mannerström, FICAM, marika.mannerstrom@uta.fi